aug 07, 2015 / by Helder Envato / Ingen kommentarer

Fagseminaret vil bli tatt opp, og gjort tilgjengelig i etterkant. Perfekt dersom du ønsker å repetere pensum, eller du ikke har anledning til å delta på selve arrangementet.